Word lid

Om administratie te vereenvoudigen, stuur je enkel je inschrijvingsformulier indien je een nieuw lid bent. Spelers die vorig jaar ook lid waren hoeven enkel op de mededeling bij hun overschrijving naam + voornaam te vermelden van iedere ingeschrevene.

 

Voor de dames graag de meisjesnaam +voornaam. Indien gegevens werden gewijzigd (adres, telefoon, gsm, e-mailadres) tegenover vorig jaar, wijzig via www.tennisvlaanderen.be .

 

Nieuwe leden worden gevraagd om het inschrijvingsformulier in te vullen en te mailen of op te sturen naar Mario (gelieve contact op te nemen met onderstaande).

 

Lidgelden vanaf 15/7 = 50% volgens leeftijd met een minimum van 30 euro

 

Mario Ronse - Hoogleedsesteenweg 246 - 8800 Roeselare

tel. : 051/22.12.63

gsm : 0476/23.04.95

e-mail : mario.ronse@telenet.be

IBAN BE46 7380 0357 1036

 

Personen met een VRIJETIJDSPAS genieten een korting van 50% op onderstaande prijzen.

vrijetijdspas Stad Roeselare

Lidgeld 2023

 

na 15 januari

 

Volwassenen

1ste gezinslid

-

140 euro

 

2de gezinslid

-

 

130 euro

 

niet spelende leden

-

30 euro

Petanquespelers

-

30 euro

Jeugd volgens geboortejaar

°04/05/06/07

 

-

 

90 euro

 

°08/09/10/11

-

 

80 euro

 

°12/13

-

 

70 euro

 

°14

-

 

50 euro

 

Later dan °14

-

 

40 euro

 

Inschrijvingsformulier

Gegevens worden pas verwerkt na het ontvangen van het inschrijvingsbedrag op bovenstaand rekeningnummer!