logoTransparent

GDPR

Privacy

In deze privacyverklaring willen we alle bij TCAlexander aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

TCAlexander stelt alles in het werk om de privégegevens van haar leden te beschermen en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

 

Dit wil zeggen dat we de gegevens enkel gebruiken voor intern gebruik en verwerking van gegevens voor lessen, kampen, inschrijving Tennis Vlaanderen en andere club gerelateerde evenementen. De gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen i.v.m. aankomende evenementen. Wie de nieuwsbrief niet langer wil ontvangen kan zich heel eenvoudig uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, en alle personen die namens TCAlexander van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

Foto en videomateriaal

Tijdens kampen, lessen, tornooien, evenementen en andere activiteiten op onze terreinen worden soms foto's genomen of video's gemaakt door de club. De club gebruikt deze foto's enkel om te publiceren op de eigen website, eigen social media kanalen, tv-scherm in onze bar, nieuwsbrieven of op promotiemateriaal van de club.


Foto- of videomateriaal wordt nooit aan derden aangeboden of verkocht.


Staat u op een gepubliceerde foto en wilt u dit niet dan kan u mailen naar info@tcalexander.be met de vraag de foto te verwijderen. Vermeld hierbij over welke foto het gaat en op welk medium deze foto te zien is.

Inzage gegevens

Wenst u te weten welke gegevens we over jou hebben bijgehouden dan kan je altijd mailen naar info@tcalexander.be. Indien u dit wenst kunnen we alle gegevens wissen uit onze database.

Wens je je uit te schrijven uit onze nieuwsbrief, dan kan dit door onderaan in de nieuwsbrief te klikken op de uitschrijflink. Jouw gegevens worden nooit doorgegeven aan derde partijen. Enkel voor Tennis Vlaanderen dienen we jou gegevens in het systeem in te geven.

Opgeslagen gegevens

De gegevens van de leden van TCAlexander worden opgeslagen in verschillende databases binnen de club en door Tennis Vlaanderen en worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Tot maximum 5 jaar inactiviteit.

Tennis Vlaanderen

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten ivm de privacy van je gegevens dan kan je altijd mailen naar info@tcalexander.be


Ben je niet tevreden over de manier waarop TCAlexander omgaat met de gegevens dan kan je contact kan opnemen met de privacy autoriteit.

Contactgegevens

TCAlexander

Diksmuidsesteenweg 398

8800 Roeselare

Telefoon : 0471 62 14 07
Email : info@tcalexander.be

Wijziging privacy statement

TCAlexander kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.